Spletna stran pred vami je nastala v okviru projekta ESIRAS Slovenija, za izvedbo katerega je poskrbel Rdeči križ Slovenije. Namen projekta je bil nuditi prosilcem za azil in osebam s priznano mednarodno zaščito podporo pri izboljšanju možnosti za pridobivanje zaposlitve in doseganje socialne integracije.

Projekt ESIRAS je nastal v sodelovanju med Mednarodno federacijo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in Generalnim direktoratom Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Za financiranje je v 90 % poskrbel Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). Za preostalih 10 % je ob pretežni pomoči Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije poskrbel Rdeči križ Slovenije.

Za izvedbo projekta je v izbranih mestih v koordinaciji Rdečega križa Španije skrbelo 7 nacionalnih društev Rdečega križa v Evropi. Tako so se uporabniki lahko pridružili projektu v Avstriji (Graz), Cipru (Nikozija), Danski (Börnholm, Jelling), Franciji (Pariz), Italiji (Milano), Veliki Britaniji (Glasgow) in Sloveniji (Ljubljana, Maribor).

Projekt se je izvajal v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. avgusta 2019.

Namen pričujoče spletne strani je zagotoviti informacije,  po katerih so uporabniki projekta največ spraševali, in jih v prihodnje, kljub zaključku projekta, nadgrajevati še z drugimi praktičnimi napotki, ki bodo prepoznani kot potrebni za podporo osebam v kontekstu migracij.