شرایط برای آزمون رانندگی:

آدرس  ۱

مطابق با پاراگراف اول 72. قانون رانندگان (Zvoz)، آزمون رانندگی میتواند توسط فرد انجام شود، که دارای محل اقامت دائمی در جمهوری اسلوونی است. مطابق با بند چهارم اولین پاراگراف 2. مطابق Zvoz معمولا محل اقامت است، که در آن یک فرد در رابطه با روابط حرفه ای یا شخصی حداقل 185 روز در یک تقویم سالیانه زندگی می کند, به موجب آن پیوند شخصی باید ارتباط نزدیک بین فرد و محل را نشان دهد. متقاضیان شرایط حفاظت بین المللی 6 ماه بیشتر البته، آنها حداقل  باید 185  روز بعداز دریافت پناهندگی در  جمهوری اسلوونی  اقدام کنند ،  در عمل، یک مشکل بوجود می آید، که واحد اداری فقط به ثبت نام  دسترسی دارد، که در آن اقامت دائم و موقت ثبت شده است اما نه  متقاضیان که برای حمایت بین المللی  تقاضا  کرده. از آنجا که تقاضا کنند حفاظت بین المللی   ثبت پناهندگی مشخص و ثبت  از اقامت دائم و موقت به طور مشخص  نیستند، واحد اداری دسترسی به ثبت نام پناهندگی ندارد، به آنها اجازه می دهد که تصویب آزمون رانندگی فقط به افراد ی که دارای وضعیت حفاظت بین المللی هستند.

غیر از این نوع  مطابق با قانون نیست.

2 ) سن (بر اساس نوع وسیله نقلیه)

3) گواهی پزشکی

تمام کاندیداها برای وسایل نقلیه موتوری باید گواهی پزشکی را انجام دهند..

ما می توانیم آن را در تمام آزمایشگاه های پزشکی انجام دهیم.

کاندیداها می توانند معاینات پزشکی را در مکانها انجام دهند، و در وب سایت زیر وزارت بهداشت قرار دارد:

https://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/zakonodaja_o_voznikih/.

فهرست پزشکان برای  سال 2019:

https://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/vozniki/vozniki_2019/Seznam_izvajalcev_7_3__2019_P.pdf.

اعتبار گواهینامه پزشکی 3 سال است، مگر آنکه دکتر به صورت دیگری تصمیم  گرفت باشد.

قیمت حدود 45-60 یورو

برای امتحان رانندگی

برای تسلط بر آزمون رانندگی، کاندید باید در واحد اداری مطلع شود که آیا او شرایط لازم برای پذیرش امتحان را برآورده می کند. در صورتی که او شرایط  آن را داشته باشد، می تواند برای بخش  تئوری و عملی آزمون رانندگی درخواست دهد.

  1. 1. کمک های اولیه

دوره های کمک های اولیه توسط کاندیداها در دفتر مرکزی اداره می شود Tržaška 132 Ljubljani  . اعتبار کمک های اولیه برای رانندگان وسایل نقلیه موتوری نامحدود است. قیمت کمک های اولیه 28.72 یورو است که به صلیب سرخ پرداخت می شود. همچنین بخش امتحان 55،64 یورو می‌باشد.

حدوده: 10 ساعت درسی

  1. شرایط ثبت نام در دوره CPP:

 (قوانین  راهنمایی و رانندگی)

  سن قانونی-نامزد میتواند در کلاس  راهنمایی و رانندگی شرکت کند. – از اتمام 15 سال ؛ A1 – هنگامی که او به 15.5 سال می رسد؛و هنگامی که آنها به سن 16 سالگی می رسند A2، A و B –

– فرم ثبت نام تکمیل شده در دفتر مدرسه راهنمایی و رانندگی

-مدارک   شناسایی

– پرداخت دوره یا کل  آزمون

طبق قانون، حضور نامزدها دوره راهنمایی و رانندگی CPP برای حداقل 20 ساعت درسی اجباری است (حجم دوره‌های راهنمایی و رانندگی CPP 24 ساعت است). اعتبار امتحان دارای 3 سال است.

دوره  راهنمایی و رانندگی CPP نیز می تواند به زبان انگلیسی  باشد – در این صورت، قیمت دوره بیشتر است.

  1. شرایط آزمون راهنمایی و رانندگی CPP :

آژانس راه  و ترافیک جمهوری اسلوونی RS

آزمون راهنمایی و رانندگی CPP جمهوری اسلوونی (بخش تئوری گواهینامه  راهنمایی و رانندگی) می تواند با گواهی  پزشکی ثبت شود کارت کمک های اولیه و دوره های CPP کامل شده باشد. به واحد اداری خود وارد شوید شما فقط می توانید بخشی عملی از تمرین را هنگامی که با موفقیت بخش تست تئوری رانندگی را حل کرده باشید آغاز کنید. قیمت عملی 42،00 یورو است.  نامزد  بعداز انجام امتحان باید خود را در اداره (اپراونا انوتا ) معرفی کند. در امتحان باید مدارک شناسایی همراه داشته باشد. نامزد باید با مدارک شخصی  شناسایی خود را به  امتحان معرفی کند. در صورتی که به زبان اسلوونی مسلط نیست،، کاندید باید  مترجم خود را  نیز ارائه دهد. مترجم باید یک مترجم  رسمی باشد، و هزینه مترجم را باید خود پوشش دهد!

مترجم باید از فهرست مترجمین رسمی  انتخاب کند:

https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html.

  1. 4. برنامه رانندگی –

 بخش عملی تمرین

پس از موفقیت بخش تئوری، ما می توانیم یک مربی رانندگی را انتخاب کنیم و تمرین عملی را شروع کنیم. هر ساعت آموزش باید دفترچه رانندگی خود را همراه داشته باشین، و گواهی  پزشکی و -مدارک شخصی خود را  داشته باشد. برای دریافت گواهینامه رانندگی 20 ساعت آموزش عملی لازم است. ساعت مدرسه آموزش عملی از لحاظ قانونی چنین تجویز می شود و 50 دقیقه طول می کشد.

توجه! هنگام رانندگی، همیشه باید همراه  داشته باشید:

–  دفترچه  راهنمایی و  رانندگی

– گواهی پزشکی

– کارت هویت یا گذرنامه

اگر یکی از این اسناد را نداشته باشید، مربی رانندگی نباید با شما رانندگی کند، زیرا این نقض قانون است!

قیمت قسمت عملی  بستگی به مدرسه آموزش رانندگی دارد ، و آموزش نیز می تواند به زبان انگلیسی انجام شود. در این مورد قیمت ساعت رانندگی بالاتر است.

  1. 5. امتحان رانندگای در مرکز امتحان رانندگای

 امتحان رانندگای وسایل نقلیه موتوری

شما می توانید امتحان (رانندگی اصلی) را در هر مرکز آزمون راهنمایی و رانندگی  در جمهوری اسلوونی امتحان  دهین.

ما می توانیم برای آزمون رانندگی درخواست دهیم، زمانی که سن مجاز را تکمیل کردیم و اکنون یک برنامه آموزشی عملی 20 ساعته با موفقیت انجام دادیم(حداقل قانونی). ما درخواست را در واحد اداری ترتیب می دهیم، جایی که تاریخ و زمان امتحان را تعیین می کنیم. برای ثبت نام برای امتحان ما نیاز به  دفترچه  عملی  راهنمایی و  رانندگی داریم. گواهی پزشکی و سند هویت. میزان پرداخت امتحان در ورود به سیستم (حدود 15 یورو) پرداخت می شود. وظیفه ما این است که بدون در نظر گرفتن خطا، و بدون خطا  تست رانندگی   انجام  دهید.

  1. 5. گرفتن گواهی رانندگی

پس از اتمام موفقیت آمیز بخش عملی امتحان، واحد اداری  راهنمایی و  رانندگی  گواهی رانندگی میدهد.  گواهینامه رانندگی  با اعتبار تا 21 سال صادر می شود.حداکثر 2 سال بعداز  ارسال باید گواهینامه رانندگی  خود را به واحد اداری راهنمایی و  رانندگی بدهد  . شخص  باید   گواهینامه رانندگی  را به واحد   راهنمایی و  رانندگی  دهد.

– گواهی پزشکی

–  دفترچه  سابقه راهنمای و  رانندگی

– گواهی تکمیل موفقیت آمیز بخش عملی رانندگی

– عکس

  1. 6. تمدید گواهی  رانندگی

شرایط تمدید کردن گواهی نامه    این است که ادامه کلاسهای  راهنمایی و  رانندگی اضافی را ارائه دهد. راننده مبتدی می تواند 6 ماه پس از تاریخ اخذ گواهینامه در آموزش رانندگی شرکت کند ، و آموزش باید تا تاریخ انقضاء گواهینامه رانندگی انجام شود. و آموزش باید تا تاریخ انقضاء گواهینامه رانندگی تکمیل شود. آموزش شامل دو مجموعه است: : تمرینات رانندگی ایمن و مشارکت در یک کارگاه گروهی در مورد ایمنی جاده ها و روابط اجتماعی و روانی بین کاربران جاده ای.

فهرست سازمان هایی که راننده مبتدی می تواند آموزش های بیشتری را ارائه دهد، دسترسی به وب سایت آژانس امنیت ملی جمهوری اسلوونی است: : https://www.avp-rs.si/vozniki/voznik-zacetnik/. راننده می تواند هر ارائه دهنده از لیست معتبر را انتخاب کند: : https://rpo.avp-rs.si/Register.aspx.

این آموزش 10 ساعت و هزینه 125 یورو است.

دریافت امتحان رانندگی اسلوونیایی براساس امتحان رانندگی در کشور صادر شده

یک خارجی با محل اقامت دائمی در جمهوری اسلوونی و اقامت ثبت شده بر اساس مجوز اقامت، یک خارجی با یک گواهینامه رانندگی معتبر از یک کشور    دیگر ، می تواند برای یک سال از تاریخ ثبت اقامت در جمهوری اسلوونی رانندگی کند.

در این کار لازم است (ترجیحا در واحد اداری  بررسی شود. آیا میتواند یک  فرد خارجی با یک گواهینامه خارجی در  این کشور رانندگی کند . این بستگی به کشور صادر کننده گواهینامه رانندگی و اینکه آیا شرایط متقابل آن  در جمهوری اسلوونی معتبر است یا خیر. همچنین مهم است که آیا مجوز در کشور خارجی مطابق با کنوانسیون حمل و نقل جاده ای صادر شده است. در صورت که فرد  دارای مجوز رانندگی معتبر خارجی  باشد  علاوه بر این باید گواهینامه بین المللی  معتبر  باشد. هر شخص می تواند تنها یک گواهینامه رانندگی داشته باشد. فردی دارای مجوز رانندگی صادر شده خارج از کشور است، در صورت صادر گواهینامه رانندگی اسلوونیایی صادر  شوده، در صورتی که مجوز رانندگی صادر شده در خارج از کشور را  واگذار  کند. تعویض  گواهینامه معتبر   گواهینامه رانندگی صادر شده در خارج از کشور می تواند  فرد برای  گواهینامه رانندگی اسلوونیایی جایگزین کند. ، این که در اسلوونی یک محل اقامت  دارد (در عمل این مسائل مربوط به رجیستری را همانطور که در بالا ذکر شد ). قبل از تغییر مجوز رانندگی، راننده باید بخش عملی امتحان را گذرانده باشد. لازم است که دوباره در واحد اداری تأیید شود،، آیا بخش عملی آزمون رانندگی یک شرط لازم است – برای بعضی از کشورهای خاص رانندگی  کار عملی لازم نیست، از آنجا که کیفیت آموزش آنها،  اگر دانش نظری و غیره شبیه به مقررات اسلوونی  باشد. این فهرست توسط وزیر حمل و نقل تعیین می شود.

کار عملی نیز   لازم  نیست توسط افرادی که دارای گواهینامه حرفه ای برای رانندگی وسایل نقلیه موتوری انجام شوده.

قبل از تغییر مجوز رانندگی، واحد اداری  باید بداند برای کدام دسته از وسایل نقلیه مجوز صادر شده در خارج از کشور معتبر  است. فردی که درخواست جایگزینی می دهد، می تواند یک سند را ارائه دهد که از آن می توان دید که چه وسیله نقلیه موتوری می تواند رانندگی کند و فردی که درخواست جایگزینی می دهد، می تواند  اسناد  رانندگی  را ارائه دهد که از آن می توان  دانست که با چه وسیله نقلیه موتوری می تواند رانندگی کند.

با گواهینامه رانندگی بین المللی  نمی‌شود با گواهینامه رانندگی اسلوونی تعویض  شود. همچنین  یک گواهینامه بین المللی رانندگی در جمهوری اسلوونی  توسط شخصی که دارای گواهینامه رانندگی اسلوونیایی است، کسب شود.

توجه – طبق قانون، واحد اداری باید مجوز رانندگی صادر شده در خارج از کشور را پس از تعویض گواهینامه رانندگی اسلوونیایی به مقامات آن کشور  خارجی  صادر شود  مجوز صادر ! در صورتی که شخصی  زیر نظر  حفاظت حمایت بین المللی  باشد، بنابراین لازم است با توجه به واحد اداری، که تعهد جمهوری اسلوونی است، آنها تمام اطلاعات را از متقاضیان حفاظت بین المللی و اشخاص با وضعیت حفاظت بین المللی محافظت می کنند، زیرا در غیر این صورت می تواند ایمنی و امنیت   شخص را در معرض خطر قرار دهد.

* قیمت های ذکر شده خدمات منحصر به فرد در آوریل 2019 مورد بررسی قرار گرفت و نشان دهنده آن است. برای قیمت دقیق، با سازمان مربوطه تماس بگیرید.