Bu uygulama ESİRAS Slovenya projesi kapsamında oluşturulmuş olup Sloven Kızıl Haçı tarafından yürütülmüştür. Projenin amacı, sığınmacılara ve uluslararası korumaya sahip kişilere, istihdam olanaklarını geliştirme ve sosyal entegrasyon sağlama konusunda destek sağlamaktı.

ESİRAS projesi Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) İstihdam ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonunun iş birliği ile oluşturulmuştur. Projenin 90%’ı Avrupa Birliğinin İstihdam ve Sosyal İnovasyon programı tarafından finanse edilmiştir (EaSI). Diğer 10%’luk kısım ise Slovenya Cumhuriyeti Kamu İdaresi’nin Sloven Kızıl Haçına yapmış olduğu temel yardım ile karşılandı.

Projenin seçilen şehirlerde hayata geçirilmesi Avrupa’daki yedi ulusal Kızılhaç Topluluğu tarafından gerçekleştirildi ve İspanyol Kızıl Haçı tarafından koordine edildi. Taraflar Avusturya’dan (Graz), Kıbrıs’tan (Lefkoşa), Danimarka’dan (Börnholm, Jelling), Fransa’dan (Paris), İtalya’dan (Milano), Birleşik Karalık’tan (Glasgow) ve Slovenya’dan (Ljubljana ve Maribor) şehirlerinden projeye dahil olabilirler.

Proje 1 Ocak 2018- 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında yürütüldü.

Uygulamanın amacı, proje kullanıcılarının en çok sorduğu bilgileri sağlamaktı. Gelecekte proje tamamlanmış olsa bile göç bağlamında gerekli görülen konularda insanları ilave pratik talimatlarla bilgilendirip destek olmak mümkündür.