KİRACILIK

  1. KİRA SÖZLEŞMESİ

Kira sözleşmesi iki nüsha halinde yazılı olarak yapılmalıdır (bir nüsha kiracıya, diğeri de ev sahibine gider). Sözleşme sırasıyla bu bilgileri içermelidir:

– Kiralanan daire için sağlanan anlaşmanın süresi,

– Kiralanan daire için kiraya dahil olmayan bina yönetimiyle doğrudan bağlantılı olarak ödenecek kira ve giderler,

– Kiralanan daire için her ayın içerisinde kira ödemesinin yapıldığı açık tarih,

– Kiralanan dairedeki aylık masrafların ödenme şekli (yakıt, su vb.),

– Kiralanan dairenin devir teslim şekli,

– Kiralanan daire için ödenecek olan depozito miktarı,

  1. DEPOZİTO

Slovenya’da çoğu ev sahibi sözleşme imzalandığında kiracısından depozito talep eder. Kiracılıkta depozito ev sahibi tarafından karşılığında mal veya hizmet sunulmayan ek bir gider olarak bulunur. Ev sahiplerinin depozito talep etmelerinin asıl nedeni kiralamış oldukları daireyi verdikleri ile aynı durumda geri almalarını garanti altına almak istemeleridir.

  1. EV SAHİBİ

Daire sadece mal sahibi tarafından kiralanabilir, başka bir ev sahibiyle sözleşme imzalayamazsınız. Eğer süreç içerisinde ev sahibiniz değişirse, bu sizin daha öncesinde yapmış olduğunuz kira sözleşmenizi etkilemez. Kiracılığınız yapmış olduğunuz sözleşmede belirtmiş olduğunuz süre boyunca devam eder, sadece ev sahibiniz değişir.

Ev sahibinin yerine getirmesi gerekenler:

– Size oturacağınız daireyi teslim etmek,

– Dairenin normal kullanıma uygun şekildeki devamlılığını sağlamak,

– Dairede meydana gelebilecek temel veya yasal hatalardan sorumluluğunu almak.

Ev sahibi önceden haber vermek kaydıyla dairenin uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek için daireye yılda en fazla iki kez girme hakkına sahiptir.

  1. KİRACI

Kiracının yerine getirmesi gerekenler:

– Daireyi yapmış olduğu kira sözleşmesine uygun olarak kullanmak,

– Dairenin kullanımında dikkatsizlikten kaynaklanan küçük hasarlar için sorumluluk almak,

– Ev sahibinin yılda iki kez daireye girmesine ve incelemesine izin vermek,

– Dairenin kullanımı süresince aylık masrafları ödemek (yakıt, su vb.),

– Dairede ortaya çıkan hasar, hata ve bozuklukları ev sahibini bildirmek,

– Daireyi muhafaza etmek,

Sözleşme bittikten sonra daireyi tam olarak size verilmiş olduğu şekilde teslim etmeniz gerekir.

  1. SÖZLEŞME FESİHİ

Mal sahibi sözleşmeyi yalnızca kiracısı ile ilgili ortaya çıkabilecek bir suç işleme durumunda feshedebilir. Sözleşmede fesih sebepleri belirtilmelidir. Bilgilendirme süresi 90 günden fazla olamaz.

Kiracı ise sözleşmesini ne zaman isterse feshedebilir ve feshin nedenlerini belirtmek zorunda da değildir fakat ev sahibini fesih hakkında yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. Yazılı bildirimden sonra kira sözleşmesi hemen değil 90 gün sonrasında sona erer. Bu süre kira sözleşmesindeki halinden değiştirilemez. Ayrıca ev sahibi ve kiracı fesih ile ilgili daha kısa bir bilgilendirme süresi konusunda anlaşabilir, bu durumda sözleşme yapılan anlaşmaya uygun şekilde feshedilir.