EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR:

İKAMETGAH ADRESİ

Slovenya sürücüler kanunun 72. Maddesindeki beyana göre (ZVoz-1) sadece Slovenya Cumhuriyetinde (SC) ikamet adresi olan kişiler ehliyet için direksiyon sınavına girebilirler. Aynı kanunun 2. Maddesinde şöyle der: ‘’ İkametgâh bir bireyin kişisel ve mesleki nedenlerden dolayı bir yerde her takvim yılında 185 günden fazla bulunduğu yere denir. Fakat bireyin yaşadığı yerde mesleki nedenlerinin bulunmaması durumunda bireyin o yerde bulunmasını gerektiren kişisel nedenlerinin ağır basması da kişinin ikametinin orada bulunmasına imkân sağlar.

Sığınmacılar her ne kadar Slovenya da ikametgâh için zorunlu olan 185 gün yaşama şartını yerine getirmiş olsalar da uygulamada sürücü kursu eğitimini ve sınavını alamamaktadırlar. Bunun asıl nedeni ise bölgedeki idari biriminin sadece kalıcı ve geçici oturum hakkı olanların bulunduğu ve sığınmacıların kayıtlarda yer almadığı nüfus müdürlüğünün merkezi bilgilerine erişebilmesidir. Sığınma başvurularının yapıldığı kayıt sistemi ile nüfus müdürlüğünün merkezi kayıt sistemi birbirinden ayrı çalışmaktadır bu nedenle merkezi nüfus müdürlüğü sığınmacılara ait gerekli bilgileri edinememektedir. Her ne kadar bu idari birimin yapmış olduğu bu tarz bir uygulama yasalarla bağdaşmasa da sadece uluslararası koruma başvurusu kabul olmuş kişiler sürücü kursu eğitimine ve sınavına katılmaya hak kazanabilirler.

 1. Yaş Sınırlaması (araç kategorisine göre),
 2. Sağlık raporu.

Sağlık kontrolü: İleride motorlu araç kullanacak olan bütün sürücülerin kurs eğitiminin uygulama kısmına (direksiyon dersleri) geçmeden önce sağlık kontrolünden geçmesi zorunludur. Sağlık kontrolü mesleki, trafik ve spor sağlığı konusunda yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından yapılmalıdır. Slovenya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sürücü adayları için sağlık raporu hazırlayan kurumların listesini yayınlamıştır.

https://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/zakonodaja_o_voznikih/.

2019 yılı için sağlık kurumlarının listesi;

https://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/vozniki/vozniki_2019/Seznam_izvajalcev_7_3__2019_P.pdf.

Doktor farklı bir karara varmadığı takdirde sağlık raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

Fiyat: 45-60 arasında değişmektedir.

EHLİYET ALMAK

Sürücü adayları öncelikle ehliyet almak için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini teyit eden idari birimde ehliyet almak için başvuruda bulunmalıdırlar.

 1. İlkyardım:

Sürücü kursunda teorik eğitim ilkyardım dersleri ile başlar. Dersler ve sınavlar adresi Trzaska cesta 132 Ljubljana olan Slovenya Kızıl Haç binasında yapılmaktadır. Sürücü adayları sürücü eğitimine devam edebilmek için ilkyardım sınavını geçmek zorundadır. Sınav sonrasında edinilecek olan ilkyardım sertifikasının geçerlilik süresi sınırsızdır.

İlkyardım eğitiminin fiyatı 28,72 € olmakla birlikte derslerin sonunda adayların sınav için ayrıca 55,64 € ilkyardım sınavı için ödenmesi gerekmektedir. (Ödemeler Slovenya Kızıl Haçına yapılmaktadır)

Eğitim Süresi: 10 ders saati (her ders 45 dakika)

 1. Trafik yönetmeliği kursu için kayıt koşulları:

1.Yaş kısıtlamaları– Adaylar belirli kategoriler için CPP (Trafik yönetmeliği kursu) kursuna katılabilirler:

 • AM (H) – bulundukları senenin takvim yılı içerisinde 15 yaşına girerse,
 • A1 15,5 yaşından sonra;
 • A2, A ve B – 16 yaşından sonra.
 1. Sürücü kursunda doldurulmuş kayıt formu,
 2. Kimlik belgesi,
 3. CPP kursu için ödeme fişi,

Sürücü yasasına göre adayların en az 20 akademik saat katılım zorunluluğu vardır. (Tam ders 24 akademik saatten oluşur). Kurs geçerliliği 3 yıldır. Fiyatlar sürücü kursları arasında büyük farklılıklar gösterir; 50 -70 EUR.

CPP kursu İngilizce olarak da alınabilmektedir. Kursun açılabilmesi için birden fazla katılımcının kursu İngilizce dilinde almak istemesi gerekmektedir. Fiyat ortalama 350-400 EUR civarındadır.

 1. Trafik Güvenliği için Slovenya Cumhuriyeti Kamu İdaresinde Ulusal CPP Sınavı:

Sürücü adayları geçerlilik süresi devam eden sağlık raporu, ilk yardım sınavının sonunda alınan ilk yardım sertifikası, belirlenmiş olan sürücü kurslarından alınmış olan teorik CPP kursu sertifikası ile Ulusal CPP sürüş sınavına başvuruda bulunabilirler. Uygulamalı sürüş sınavına sadece sürüş derslerinin teori sınavını geçmiş adaylar katılabilirler. Ulusal CPP sınavının fiyatı 42 € dur.

Sürücü adayları Ulusal CPP sınavına idari bir birimde başvurabilir ve sınava başlamadan önce kimlik belgelerini göstermek zorundadırlar. Adaylar Sloven dilini bilmiyorsa ya da yeterince akıcı değilse, bir mahkeme tercümanı tutmalı ve tüm çevirmenlik masraflarını karşılamalıdır! Mahkeme tercümanı aşağıdaki listeden seçilmelidir:

https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html.

 1. Sürüş Programı – Sürüş Sınavının Uygulama Kısmı:

Uygulama kısmı ancak sürüş testinin teorik kısmı başarıyla tamamlandıktan sonra başlayabilir. Lisanslı sürüş eğitmeni aday tarafından seçildikten sonra uygulamalı eğitim başlayabilir. Eğitimin uygulamalı kısmı en az 20 ders saati içerisinde gerçekleştirilecektir. Bir ders saati en az 50 dakika sürebilir ve 60 dakikayı geçmemelidir.

UYARI! Sürüş derslerinize her zaman aşağıdaki belgeleri yanınızda getirdiğinizden emin olarak gelin.

 • Sürüş derslerinizin kaydını tuttuğunuz çizelge,
 • Geçerlilik süresi devam eden sağlık raporu,
 • Kimlik belgesi.

Yukarıdaki belgelerden herhangi birinin bulunmaması durumunda verilecek olan eğitim küçük de olsa suç sayılacağı için eğitim gerçekleşmeyebilir.

Sürüş derslerinin fiyatı her sürücü kursunda değişmektedir fakat ortalama fiyat 25 € civarındadır. Sürüş dersleri İngilizce dilinde de verilebilmektedir fakat bu durumda fiyat artışı görülebilir.

 1. Sürüş Merkezinde Resmi Sürüş Sınavı:

Resmi sürüş sınavı Slovenya’daki herhangi bir sürüş sınav merkezinde gerçekleştirilebilir.

Adaylar resmi bir sürücü sınavına ancak yasal yaş sınırına ulaştıktan, teorik kısmı başarıyla geçtikten ve en az 20 ders saati uygulamalı eğitim süresinden sonra başvurabilirler. Sürücü adayları, resmi sürücü sınavına, sınav tarih ve saatinin verildiği idari bir birimde başvurabilirler.

Başvuruda sürüş derslerinizin kaydını tuttuğunuz çizelge, geçerli sağlık sertifikası, kimlik belgesi gösterilmeli ve 15 EUR işlem ücreti ödenmelidir.

Bu noktadan sonra geriye kalan tek şey sürücü adaylarının sürüş sınavında sürüş kabiliyetlerini en iyi şekilde göstermesidir.

 1. Ehliyetin Verilmesi:

Yetkili idari birim sürüş sınavının uygulamalı bölümünü başarıyla tamamlayan adaylara yasal sürüş ehliyeti vermektedir. Verilen ehliyetin geçerlilik süresi başvuru sahibinin 21 yaşını dolduracağı süreye göre ya da A2, A yada B kategorilerinde ilk almış oldukları ehliyetten 2 yıl sonrasına kadar verilmelidir.

Sürücü adayları ehliyet için idari birimde başvuruda bulunmalı ve aşağıda yazılı olanları teslim etmelidir;

 • Geçerlilik süresi olan sağlık raporu,
 • Sürüş derslerinin kaydının tutulduğu çizelge,
 • Sürücü kursunun uygulamalı kısmının başarı ile tamamlandığını gösteren sertifika,
 • a 35 x 45 mm boyutlarında rötuş yapılmamış ve suretinizi tam olarak gösteren fotoğraf.
 1. Ehliyetin Yenilenmesi:

Ehliyet sürücünün A2, A ya da B kategorilerinde acemi sürücüler için ilave eğitim programını (Güvenli Sürüş Kursu) tamamlaması ve sertifikasını idari birime temini ile yenilenmelidir. Acemi sürücüler ilave eğitim programına ehliyetlerinin verilmesinde en az 6 ay en fazla 2 yıl süre zarfında katılabilirler.

Eğitim 2 bölümden oluşmaktadır: Birincisi güvenli sürüş eğitimi ve yol trafiği güvenliği üzerine grup çalışmaları. İkincisi yol kullanıcıları arasında psikososyal ilişkiler.  Acemi sürücüler için ilave eğitim programının ücreti katılımcılar tarafında ödenmelidir. Eğitim süresi 10 saat olup ücreti 125 € dur.

Acemi sürücüler için güvenli sürüş eğitimi veren kurumların listesi Slovenya Trafik Güvenliği Ajansının web sitesinde bulunmaktadır. https://www.avp-rs.si/vozniki/voznik-zacetnik/

Sürücüler aşağıdaki listedeki kurumlardan herhangi birini seçebilirler;

https://rpo.avp-rs.si/Register.aspx.

YABANCILAR İÇİN KENDİ ÜLKESİNDEN ALMIŞ OLDUĞU EHLİYET ÜZERİNDEN SLOVEN EHLİYETİ ALMAK

Slovenya Cumhuriyeti’nde ikamet hakkınız ve Slovenya Cumhuriyeti’nde ikamet iznine dayanarak kayıtlı ikametgahınız varsa, ülkenizden yetkili makam tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden ehliyetinizi ikamet etmeye başladığınız tarihten bir yıl sonrasına kadar kullanabilirsiniz. Mütekabiliyet esasının bir parçası olarak Slovenya Cumhuriyeti’nde kendi ülkenizden size verilen ehliyetin kapsadığı türden araçları kullanabilirsiniz.

Sürücülere tavsiyemiz yabancı uyruklu olan ehliyetlerinin geçerlilik süresini idari birimde teyit etmeleridir. Slovenya ile menşei ülke arasındaki mütekabiliyet anlaşmalısına göre Slovenya cumhuriyetinde yabancı uyruklu ehliyetlerin geçerlilik süresi ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Slovenya dışında verilmiş olan ve Sloven Karayolu Trafik Sözleşmesine uygun olmayan geçerli bir sürücü ehliyetine sahip olanlar Slovenya’da araç kullanırken, Slovenya dışında verilmiş olan geçerli sürücü belgelerine ek olarak Slovenya’nın yetkili makamları veya kuruluşları tarafından verilen geçerli bir uluslararası sürüş izni bulundurmak zorundadır. Bir kişi sadece bir ehliyete sahip olabilir. Slovenya dışında verilmiş olan yabancı uyruklu ehliyetin sahibi Sloven ehliyeti almak zorundadır ya da ehliyetin sahibi geçerlilik süresi devam eden ehliyetini Sloven makamlarına teslim edip yenilemesi gerekmektedir.

Geçerliliği Devam Eden Ehliyetin Sloven Makamlarında Değiştirilmesi

Slovenya motorlu araç kullanım koşullarına göre geçerlilik süresi devam eden ehliyetinizi Sloven ehliyeti ile değiştirme başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak, konu ile ilgili yapılacak olan kayıtlanma işlemi sırasında mesele zorlaşabilmektedir.

Normal şartlarda kendi ülkenizde ehliyet için uygulama sınavını geçtiğiniz takdirde Sloven ehliyeti size verilmektedir. Fakat yine de idari birimde uygulama sınavını tekrar alıp almanız gerektiğini sormanız gerekmektedir. Bazı ülkelerden gelen sürücüler için uygulama sınavını Slovenya Cumhuriyetinde tekrar geçmek gerekmemektedir çünkü geldikleri ülkelerdeki sürücü kurslarının eğitim kalitesi, teorik bilgi ve uygulama safhası Sloven sistemine yeterince uygundur. Motorlu araçlardaki profesyonel yeterliliklerini kanıtlayabilen kişiler içinde uygulama sınavının geçilmesi zorunlu değildir.

Yabancı uyruklu ehliyetin değiştirilmesinden önce idari birim Slovenya dışından alınmış olan ehliyetin hangi kategorilerdeki araçların kullanımına uygun olduğunu tespit etmek zorundadır. Ehliyet değişimi için başvuruda bulunan kişiler kendi ülkelerinden almış oldukları ehliyete ek olarak geldikleri ülkenin araç kategori sistemine ilişkin hangi türde araçları kullanabileceklerini gösteren bir belge de verebilirler.

Zaten uluslararası geçerliliği bulunan bir ehliyet Sloven ehliyeti ile değiştirilemez ancak geçerlilik süresi devam eden Sloven ehliyetine sahip olan kişiler ehliyetlerini uluslararası ehliyet ile değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

UYARI – Slovenya Cumhuriyeti sürücüler yasasının 67. Maddesine göre (ZVoz-1)

Slovenya dışından alınmış olan bir ehliyetin Sloven ehliyeti ile değiştirilmesi durumunda bu değişikliğin bilgisinin ve nedenlerinin menşei ülkenin makamlarına bildirilmesi gerekmektedir. Değişiklik için başvuru yapan kişilerin Slovenya da uluslararası koruma altında olması ya da mülteci olması durumunda başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin güvenliği koruması adına idari birimi kişisel bilgilerinin menşei ülkeye gönderilmemesi konusunda kesinlikle uyarması gerekmektedir.