ZDRUŽEVANJE DRUŽINE OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO

  1. KDAJ ZAČETI POSTOPEK?

Osebe, ki imajo priznano subsidiarno zaščito za eno leto, pridobijo pravico do združevanja z družinskimi člani po tem, ko se jim status podaljša. Osebe, ki imajo priznano subsidiarno zaščito za več kot eno leto, in osebe s statusom begunca pridobijo pravico do združitve z družino z dnem pridobitve statusa. V vsakem primeru je potrebno postopek pričeti v 90 dneh od dneva prejema statusa.

  1. ZAČETEK POSTOPKA

Pri Ministrstvu za notranje zadeve morate vložiti prošnjo za združevanje družine.

Med postopkom morate ministrstvu predložiti zahtevane ORIGINALNE dokumente in PREVODE posredovanih dokumentov. Dolžnost zagotavljanja prevodov je dolžnost osebe, ki je pričela postopek združevanja družine, ministrstvo ne krije stroškov zagotavljanja prevodov. Dokumente, ki jih boste predložili, bo ministrstvo poslalo Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju, ki bo preveril avtentičnost dokumentov.

Ministrstvo lahko z vami opravi tudi osebni razgovor.

  1. ODLOČITEV V POSTOPKU

Ministrstvo lahko vašo prošnjo za združevanje družine odobri, kar pomeni, da bo dovoljenje za prebivanje vaših družinskih članov vpisalo register tujcev. To pomeni, da se vam lahko družina pridruži v Sloveniji.

V primeru, da ministrstvo vašo prošnjo zavrne, lahko zoper odločitev vložite tožbo na Upravno sodišče.

Če v postavljenem roku ne boste predložili potrebnih dokumentov, bo ministrstvo vaš postopek ustavilo.

  1. PRIHOD DRUŽINE V SLOVENIJO

Organizacija prihoda družine zajema pridobitev potrebnih potovalnih dokumentov, letalskih kart in v določenih primerih asistenco, ki jo nudi Mednarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration – IOM). Stroške organizacije prihoda morate kriti vi ali vaši družinski člani. Ministrstvo za notranje zadeve ne krije stroškov organizacije prihoda družinskih članov v Slovenijo. V vsakem primeru morate izbrati asistenco za pošiljanje dokumentov vašim družinskim članom.

  1. KAKŠNE PRAVICE IN DOVOLJENJE BODO IMELI DRUŽINSKI ČLANI?

Družinski člani , ki pridejo v Slovenijo na podlagi združevanja družine, so na področju zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja in zaposlovanja izenačeni s slovenskimi državljani.

V primeru, da imate status begunca, bodo vaši družinski člani v Sloveniji bivali na podlagi stalnega dovoljenja za bivanje za družinskega člana begunca. Če imate status subsidiarne zaščite, bodo prejeli dovoljenje za začasno bivanje za družinskega člana osebe s subsidiarno zaščito, ki bo veljalo do poteka vaše subsidiarne zaščite.